Galmudug Finalnd Yhteisö

Ajankohtaiset uutiset

Erasmus+ Some-Desinformaation Torjunta Nuorten Keskuudessa

Viime viikolla järjestimme innostavan työpajan nuorille keskustelua varten aiheesta “Some-Desinformaation Torjunta Nuorten Keskuudessa”. Tavoitteenamme oli herättää keskustelua ja lisätä tietoisuutta siitä, miten sosiaalisen median disinformaatio vaikuttaa nuoriin ja miten siihen voidaan puuttua.
Työpajassa nuoret pääsivät jakamaan omia kokemuksiaan ja näkemyksiään siitä, miten he kohtaavat disinformaatiota sosiaalisessa mediassa ja miten se vaikuttaa heidän mielipiteisiinsä ja käyttäytymiseensä. Monet ilmaisivat huolensa siitä, kuinka helposti väärä tieto leviää verkossa ja miten se voi vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa ja arvomaailmaansa.
Keskustelun aikana nousi esiin myös erilaisia strategioita ja keinoja, joilla voimme yhdessä torjua some-desinformaatiota. Nuoret esittivät ajatuksiaan siitä, kuinka kriittinen ajattelu ja medialukutaito voivat auttaa heitä erottamaan totuuden valheesta verkossa. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten voimme edistää terveitä keskusteluilmastoja ja vastuullista käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa.
Työpajan lopuksi nuoret olivat innostuneita ja motivoituneita tekemään yhteistyötä some-desinformaation torjumiseksi. He jakoivat ideoita siitä, miten voimme luoda turvallisempia ja luotettavampia verkko-ympäristöjä nuorille ja edistää medialukutaitoa yhteisössämme.
Yhteenvetona voimme todeta, että työpaja oli menestys ja antoi meille arvokkaita oivalluksia siitä, miten voimme yhdessä puuttua some-desinformaatioon nuorten keskuudessa ja edistää terveitä keskustelukulttuureja verkossa. Jatkamme työtämme tämän tärkeän aiheen parissa ja kannustamme muita mukaan taisteluun some-desinformaatiota vastaan!
Terveisin,
Previous slide
Next slide

Tervehenkistä Yhdessäoloa: Jalkapalloturnaus Edistää Nuorten Kotoutumista, Yhteisöllisyyttä ja Monikulttuurisuuden Hyväksymistä Suomessa

Suomen Varsinais-Suomen alueella syksyllä järjestetty jalkapalloturnaus osoittautui menestykseksi nuorten maahanmuuttajien keskuudessa. Galmudug Community Finland ry:n järjestämä turnaus keräsi yhteen 15-29-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia nuoria, joilla oli intohimoa urheiluun ja halua integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Turnauksen tarkoituksena oli tarjota nuorille paitsi mahdollisuus harrastaa ja nauttia jalkapallosta, myös luoda verkostoja ja edistää kotoutumista Suomeen. Useiden kuukausien mittainen turnaus tarjosi nuorille mahdollisuuden kokea yhdessäolon ja kilpailun riemua, samalla kun se toimi foorumina eri taustoista tulevien nuorten kohtaamiselle.

Haastatellut nuoret maahanmuuttajat kertoivat turnauksen positiivisista vaikutuksista nuoruuteensa. Jalkapallon pelaaminen ei ainoastaan tarjonnut heille liikunnallisia elämyksiä, vaan se myös edisti ystävyyssuhteiden syntymistä, suomen kielen oppimista ja suomalaiseen kulttuuriin tutustumista. Pelaamisen ohella nuoret saivat myös tilaisuuden rentoutua ja viihtyä pelikentällä. Turnauksen päämääränä oli ennaltaehkäistä nuorten päihteiden käyttöä sekä vähentää jengiytymistä tarjoamalla vaihtoehtoista ja terveellistä aktiviteettia. Urheilua nähdäänkin tärkeänä työkaluna rikosten ehkäisyssä ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Vaikka raportoitiin myös haasteita, kuten vaikeuksia tutustua suomalaisiin ja kohtaamia rasismia jalkapallokentillä, nuorten kokemukset olivat pääosin myönteisiä. Turnauksen avulla he saivat mahdollisuuden tuntea itsensä osaksi yhteisöä ja vahvistaa identiteettiään Suomessa.

Tulevaisuudessa vastaavien tapahtumien järjestäminen voisi tarjota entistäkin laajemman foorumin nuorten kohtaamiselle ja kotoutumisen tukemiselle. Jalkapallon pelaaminen osoittautui voimakkaaksi yhdistäväksi tekijäksi eri taustoista tulevien nuorten keskuudessa, mikä antaa toivoa yhteisön vahvistumisesta ja monimuotoisuuden arvostamisesta Suomessa.

Somalian Itsenäisyyspäivä Suomessa: Yhteisöllistä Juhlaa Galmudug Finland Community ry:n Järjestämänä

Somalian itsenäisyyspäivä on merkittävä juhlapäivä, joka yhdistää somalialaisyhteisöjä ympäri maailmaa. Vaikka monet somalialaiset asuvatkin ulkomailla, he haluavat edelleen juhlia ja muistaa kotimaansa merkittävää päivää. Suomessa somalialaisyhteisö on onnekas, sillä heillä on mahdollisuus juhlistaa itsenäisyyspäiväänsä yhdessä, kiitos Galmudug Finland Community ry:n järjestämien tapahtumien.
Joka vuosi Galmudug Finland Community ry järjestää upeita tapahtumia Somalian itsenäisyyspäivän kunniaksi. Nämä tapahtumat ovat paitsi tilaisuuksia juhlistaa itsenäisyyttä ja kulttuuria, myös mahdollisuus vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Tapahtuman järjestäjät panevat paljon vaivaa ja intohimoa tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjelmaan kuuluu usein perinteistä somalialaista musiikkia, tanssia, ruokaa ja puheita, jotka kaikki ovat osa juhlan värikästä ja eloisaa tunnelmaa. Lisäksi on usein erilaisia kulttuuriesityksiä, kuten muotinäytöksiä ja taidenäyttelyitä, jotka tuovat esille somalialaista kulttuuria ja perinteitä.
Näiden tapahtumien kautta somalialaisyhteisö Suomessa voi juhlistaa ja kunnioittaa omaa historiaansa ja perintöään. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden esitellä somalialaista kulttuuria ja perinteitä muille yhteisön jäsenille sekä suuremmalle yleisölle.
Somalian itsenäisyyspäivä Suomessa on siis enemmän kuin pelkkä juhla – se on tilaisuus yhteyden luomiseen, kulttuurin juhlaan ja yhteisön vahvistamiseen. Kiitos Galmudug Finland Community ry:n panostuksen, somalialaiset Suomessa voivat tuntea ylpeyttä ja iloa kotimaansa juhlapäivänä, yhdessä muiden kanssa.

 

Värikäs Somalialainen Kulttuuripäivä Valloitti Turun Sydämen: Galmudug Community Finland ry Järjesti Unohtumattoman Tapahtuman

Turussa kaikui iloinen puheensorina ja nauru, kun Galmudug Community Finland ry:n järjestämä somalialainen kulttuuripäivä tempaisi mukaansa kaupunkilaiset lauantaina. Tapahtuma tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua Somalian monimuotoiseen kulttuuriin ja perinteisiin.
Yhteisöllisyys Voimana
Galmudug Community Finland ry:n järjestämä kulttuuripäivä osoitti, että kulttuuri voi toimia voimakkaana yhdistävänä tekijänä. Se vahvisti yhteisön identiteettiä ja ylpeyttä omasta kulttuuristaan sekä edisti ymmärrystä eri kulttuurien välillä.
Turun somalialainen kulttuuripäivä oli todellinen menestys, joka lämmitti sydämiä ja loi muistoja, jotka säilyvät pitkään kaikkien mukana olleiden mielessä.
Sambosan Tuoksut Huumasivat Aistit
Kulttuuripäivän kulinaarinen kohokohta oli ehdottomasti sambosa, somalialainen herkku, jonka mausteiset tuoksut ja herkullinen maku lumosivat kävijät. Sambosan tarjoaminen oli todellinen osoitus somalialaisesta vieraanvaraisuudesta ja ruokakulttuurin rikkaudesta.
Kirjallisuus Kutsui Matkalle Somalian Tarinoiden Maailmaan
Kulttuuripäivä ei rajoittunut pelkästään gastronomiaan; se tarjosi myös mahdollisuuden tutustua somalialaiseen kirjallisuuteen. Teokset, jotka kertoivat Somalian monimuotoisesta historiasta ja kulttuurista, avasivat ikkunan maan rikkaisiin tarinoihin ja perinteisiin.
Itsenaisten Muistelu Yhdisti Yhteisön
Somalian itsenäisyyden juhliminen oli tärkeä osa tapahtumaa. Osallistujat saivat jakaa tarinoita ja muistoja kotimaastaan, lujittaen yhteyttä menneisyyteen ja tulevaisuuteen.